Logg Inn/Log In
 
 
  Fyll inn brukernavn og passord
 
Brukernavn/User ID: 
Passord/Password: 
Språk/Language: 
 

 
  Glemt passord?/Forgotten   password?
  Har du glemt ditt passord, ta kontakt med Brukerstøtte på telefon 06002 - valg 3.

If you have forgotten your password, please contact Customer Support
on +47 915 06002 - code 3.
 
 
   
 
Husk å logge deg av tjenesten når du er ferdig. Hvis du er inaktiv, vil du etter en tid automatisk bli logget av.

Please remember to log off when you have finished. After a certain inactive period, you will be automatically logged off.