Logg Inn/Log In
 
 
  Fyll inn brukernavn og passord
 
Brukernavn/User ID: 
Passord/Password: 
Språk/Language: 
 

 
  Driftsmelding/Operation notice
 

VIKTIG / IMPORTANT

På grunn av overholdelseskrav vil nåværende mulighet til å logge på denne siden bli blokkert 15.Mai 2019. Etter denne dato kan pålogging til Flerkonto Front kun skje via egen bruker i Corporate Netbank.

Due to Compliance reasons, the current possibility to sign in on this page will be blocked on 15 May 2019. After this date, access to Flerkonto Front is only possible via your user in Corporate Netbank.

 
 
 
Husk å logge deg av tjenesten når du er ferdig. Hvis du er inaktiv, vil du etter en tid automatisk bli logget av.

Please remember to log off when you have finished. After a certain inactive period, you will be automatically logged off.
  Glemt passord?/Forgotten   password?
  Har du glemt ditt passord, ta kontakt med Brukerstøtte på telefon 06002 - valg 3.

If you have forgotten your password, please contact Customer Support
on +47 915 06002 - code 3.